Wie we zijn

Coachen met de Knapzak – Natasja Rijsdijk
Je kunt ons bereiken op info@coachenmetdeknapzak.nl

Hoe gaat ‘Coaching met de knapzak’ om met privacy?

Rechten van u en uw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Wat houdt dit in voor u
 • Als beide ouders het gezag hebben over het kind na de scheiding, of er is door de rechter een voorlopige voorziening uitgesproken, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Beide ouders hebben dan recht op informatie over de begeleiding.
 • Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding en/of begeleiding.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf ook toestemming geven voor begeleiding.
 • Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf bepalen in hoeverre ouders geïnformeerd worden, tenzij de coach inschat dat het noodzakelijk is om bepaalde informatie te delen.
Geheimhouding

Als coach houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Het is belangrijk ouders op de hoogte te houden van het verloop van de coaching – wat niet betekent dat ik alles zeg, wat een kind in vertrouwen heeft verteld. Wel blijf ik met de ouders afstemmen over het verloop en het effect van de begeleiding.

Ik bewaak ook de geheimhoudingsplicht bij het gebruik van e-mail en andere digitale vormen van communicatie en gegevensuitwisseling. Dat betekent dat ik de maatregelen neemt die redelijkerwijs mogelijk en nodig zijn om te waarborgen dat er geen misbruik van de gegevens van de cliënt wordt gemaakt.

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ik uw persoonsgegevens verzamel en verwerk. Het contact dat u als opdrachtgever met mij hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via mail. Met nieuwe opdrachtgevers stem ik in overleg af via welke wegen het contact verloopt.
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, via de mail krijgt u de factuur gemaild.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van dossiers van cliënten
 • Afhandelen van betalingen
 • Ik verwerk persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
  Na de laatste sessie worden de facturen voor belasting bewaard. Alle andere gegevens wat nodig was voor coaching worden verwijderd/vernietigd.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Zie hierboven voor de regels m.b.t. cliënten. Voor klanten bewaar ik de algemene contactgegevens zolang u klant bent.
Ik bewaar een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Contactgegevens

Coachen met de Knapzak - Natasja Rijsdijk

06-12154401

Den Haag

KvK: 77808398
BTW: NL003241573B24

Praktijkadres: Vleugels, Den Haag

Wanneer thuis coachen niet kan, maakt Coachen met de Knapzak gebruik van een ruimte bij Vleugels, centrum voor bewustwording, gezondheid en inspiratie in Den Haag.

Contactformulier

een echte aanrader

Mijn zoontje ( 6 jaar) heeft met Natasja een aantal sessies gehad om zijn zelfverzekerdheid te vergroten en de gedachtes uit in zijn hoofd meer te uiten ipv van opkroppen. Natasja is hier een open, spontane, luisterde en energievolle juf voor; een echte aanrader. Mijn zoontje keek elke week uit naar de komst van Natasja en vond het heerlijk om met haar te werken. Wat de lessen zo leuk maakte is de diversiteit. Van verven tot knutselen en van voorlezen tot spelletjes. Ze kijkt ook goed naar het kind waar hij van houdt en past de lessen hierop aan. Zo wordt het een stuk leuker voor de kinderen en ligt voor hun niet de nadruk op hun persoonlijke ontwikkeling.  

Marije – moeder

kindgericht en oplossingsgericht

Ik vind je enthousiast en extreem flexibel. Je bent kindgericht en het kind staat centraal. Daarnaast ben je innovatief in het bedenken van ideeën en oplossingsgericht.

Francella – collega

zorg en liefde

Natasja is een eerlijk mens die met zorg en liefde naar kinderen kijkt. Goed ziet wat een kind nodig heeft en er alles aan zal doen om het kind de juiste stimulans te geven. Het kind een gevoel van veiligheid geven staat voorop.

Helene Tabben – collega

positief en constructief

Als docent/coach ben je een betrokken persoon die de leerling heel sterk in zijn of haar waarde laat. Je laat ruimte over om de leerling z’n passie te laten ontdekken. Je vindt het leuk om te kijken welke manier van leren er bij een leerling past en je begeleid daarbij de  leerling op een positieve en constructieve manier en daarbij zonder zichtbaar sturend te zijn.

Bas Moerman – oudcollega

© 2020 Coachen met de Knapzak  |  Website door StilleWateren  |  Tekeningen door Helene Tabben 

Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden